ĐC: đường Trần Phú, Kp3, phường Xuân An, Long Khánh